Select Page

Zašto Agencija MALA d.o.o.?


U rješavanju vaših poslovnih izazova koristimo se znanjem, sposobnosti i stručnosti našeg upravljačkog tima koji su rezultat dugogodišnjeg rada u području računovodstva i knjigovodstva te samostalnog poslovanja i uspješnog vođenja tvrtke.

Pri ostvarivanju vaših poslovnih ideja možete računati na našu najjaču prednost: znanje i iskustvo zaposlenika koje je stečeno u najširem spektru usluga na poslovima vođenja knjigovodstva, financijskog i kontroling praćenja te restrukturiranja poslovnih sustava. 

Na usluzi vam stoje naši zaposlenici koji se kontinuirano stručno usavršavaju u području svog djelovanja te unaprjeđuju svoje kompetencije. 

Klijentima želimo biti aktivna podrška i otvoren partner prepoznatljiv po vrhunskoj usluzi, neprestano težeći kontinuiranom poboljšanju.

Nova svota prosječne plaće za ovrhu na plaći u 2015.

Državni zavod za statistiku, na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se u kontekstu ovrhe na plaći primjenjuje u...

read more

Novi način obračuna plaća od 1. siječnja 2015.

  Porez na dohodak iz plaća koje se budu isplaćivale u siječnju 2015., bez obzira na to u kojem prethodnom razdoblju su ostvarene, oporezivati će se prema novim odredbama Zakona o porezu na dohodak. Novost se sastoji u povećanju mjesečnog osobnog odbitka s 2.200,00 na...

read more

Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija

Na 14. sjednici Hrvatskog sabora donesen je dugo očekivani Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji u vrijeme pisanja ova obavijesti još nije objavljen u službenom listu - Narodnim novinama. Zakonom se u poslovanje neprofitnih...

read more

PDV od 01.01.2015. za male subjekte

  Od 1. siječnja 2015. godine svim subjektima malog gospodarstva s ukupnim godišnjim primicima do 3 milijuna kuna omogućit će se plaćanje PDV-a po naplaćenom, umjesto po ispostavljenom računu. To će utjecati na preko 150 tisuća obrtnika i malih poduzetnika, obveznika...

read more

Izračun kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Poslije izmjena Pravilnika u utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov. 2/15.)  kvota zapošljavanja osoba s invalidnošću određuje se u visini od 3% za SVE poslodavce, neovisno o NKD-u. Do navedenih izmjena Pravilnika kvota se utvrđivala...

read more

Rokovi fiskalizacije

Rokovi kada se za obveznike fiskalizacije propisuje obveza fiskalizacije jesu: 1.) 1. siječnja 2013. svi veliki i srednji poduzetnici prema odredbama Zakona o računovodstvu bez obzira na djelatnost koju obavljaju, te obveznici fiskalizacije koji, kao jednu od...

read more

Ukinut TSI-POD

Državni zavod za statistiku ukinuo je kvartalno statističko istraživanje poduzetnika i financijskih institucija. Navedena skupina poslovnih subjekata od 2013. godine i dalje nije obvezna podnositi tromjesečne statističke izvještaje na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i...

read more