Select Page

Zašto Agencija MALA d.o.o.?


U rješavanju vaših poslovnih izazova koristimo se znanjem, sposobnosti i stručnosti našeg upravljačkog tima koji su rezultat dugogodišnjeg rada u području računovodstva i knjigovodstva te samostalnog poslovanja i uspješnog vođenja tvrtke.

Pri ostvarivanju vaših poslovnih ideja možete računati na našu najjaču prednost: znanje i iskustvo zaposlenika koje je stečeno u najširem spektru usluga na poslovima vođenja knjigovodstva, financijskog i kontroling praćenja te restrukturiranja poslovnih sustava. 

Na usluzi vam stoje naši zaposlenici koji se kontinuirano stručno usavršavaju u području svog djelovanja te unaprjeđuju svoje kompetencije. 

Klijentima želimo biti aktivna podrška i otvoren partner prepoznatljiv po vrhunskoj usluzi, neprestano težeći kontinuiranom poboljšanju.

ESIF financijski instrumenti

Agencija mala d.o.o. u suradnji sa HAMAG BICRO kroz program "ESIF financijski instrumenti" financirala je ulaganje u informatizaciju svog poslovanja te opremanje prostora za adekvatno arhiviranje trajne dokumentacije.

read more

Novi neoporezivi primitci radnika

U Narodnim novinama br. 80/19. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. rujna 2019. godine. Pravilnikom se povećava visina dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu s...

read more

Obavijest o registru stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima. Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine...

read more

E-račun

Moja tvrtka šalje mali broj računa mjesečno. Koji model je za nas najpogodniji? Za poslovne subjekte koji šalju mali broj računa izrađena je portalska aplikacija putem koje se e- računi kreiraju, potpisuju, šalju i zaprimaju pojedinačno. Jedini preduvjet za korištenje...

read more

Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2019.

Državni zavod za statistiku, svojom Objavom (Nar. nov., br. 98/18.), na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se u...

read more

Ostala primanja iz radnog odnosa izuzeta od ovrhe

Na zaštićeni račun mogu se uplatiti isključivo primanja koja su po zakonu izuzeta od ovrhe („numerus clausus“). Od ostalih primanja (tzv. materijalnih prava) u radnom odnosu, koja se ne smatraju plaćom, od ovrhe su temeljem čl. 172. OZ-a izuzeta sljedeća primanja:...

read more

Nova svota prosječne plaće za ovrhu na plaći u 2015.

Državni zavod za statistiku, na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se u kontekstu ovrhe na plaći primjenjuje u...

read more

Novi način obračuna plaća od 1. siječnja 2015.

  Porez na dohodak iz plaća koje se budu isplaćivale u siječnju 2015., bez obzira na to u kojem prethodnom razdoblju su ostvarene, oporezivati će se prema novim odredbama Zakona o porezu na dohodak. Novost se sastoji u povećanju mjesečnog osobnog odbitka s 2.200,00 na...

read more

Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija

Na 14. sjednici Hrvatskog sabora donesen je dugo očekivani Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji u vrijeme pisanja ova obavijesti još nije objavljen u službenom listu - Narodnim novinama. Zakonom se u poslovanje neprofitnih...

read more

PDV od 01.01.2015. za male subjekte

  Od 1. siječnja 2015. godine svim subjektima malog gospodarstva s ukupnim godišnjim primicima do 3 milijuna kuna omogućit će se plaćanje PDV-a po naplaćenom, umjesto po ispostavljenom računu. To će utjecati na preko 150 tisuća obrtnika i malih poduzetnika, obveznika...

read more