Select Page
ESIF financijski instrumenti

ESIF financijski instrumenti

Agencija mala d.o.o. u suradnji sa HAMAG BICRO kroz program “ESIF financijski instrumenti” financirala je ulaganje u informatizaciju svog poslovanja te opremanje prostora za adekvatno arhiviranje trajne dokumentacije.

Novi neoporezivi primitci radnika

U Narodnim novinama br. 80/19. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. rujna 2019. godine. Pravilnikom se povećava visina dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu s...

Obavijest o registru stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima. Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine...

E-račun

Moja tvrtka šalje mali broj računa mjesečno. Koji model je za nas najpogodniji? Za poslovne subjekte koji šalju mali broj računa izrađena je portalska aplikacija putem koje se e- računi kreiraju, potpisuju, šalju i zaprimaju pojedinačno. Jedini preduvjet za korištenje...

Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2019.

Državni zavod za statistiku, svojom Objavom (Nar. nov., br. 98/18.), na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se u...