Select Page


Poslije izmjena Pravilnika u utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov. 2/15.)  kvota zapošljavanja osoba s invalidnošću određuje se u visini od 3% za SVE poslodavce, neovisno o NKD-u. Do navedenih izmjena Pravilnika kvota se utvrđivala u rasponu od 2 do 6%, primjerice 2% ili 3% za djelatnost građevinarstva i trgovine; 5% i 6% za djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i prerađivačku industriju itd., međutim od 15. siječnja za sve poslodavce koji imaju više od 20 zaposlenika, kvota se računa na slijedeći način: 

Kvota osoba s invalidnošću = Ukupan broj zaposlenika (na zadnji dan u mjesecu) x 3%

Ako ne ispune zakonsku obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću ili ne ispune zamjensku kvotu zapošljavanja osoba s invalidnošću poslodavci su obvezni uplate novčane naknade u mjesecu veljači za mjesec siječanj, itd.