Select Page

Na zaštićeni račun mogu se uplatiti isključivo primanja koja su po zakonu izuzeta od ovrhe („numerus clausus“). Od ostalih primanja (tzv. materijalnih prava) u radnom odnosu, koja se ne smatraju plaćom, od ovrhe su temeljem čl. 172. OZ-a izuzeta sljedeća primanja:

  1. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla,
  2. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče,
  3. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana,
  4. potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika

Ova primanja su izuzeta od ovrhe samo do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada. Stoga, ukoliko ih radnik ostvaruje, ova primanja se ne mogu ovršiti, a isplaćuju se povrh dijela plaće izuzete od ovrhe na redovni račun ako radnik nema otvoren zaštićeni račun, odnosno na zaštićeni račun ako ga radnik ima.