Select Page


Rokovi kada se za obveznike fiskalizacije propisuje obveza fiskalizacije jesu:
1.) 1. siječnja 2013. svi veliki i srednji poduzetnici prema odredbama Zakona o računovodstvu bez obzira na djelatnost koju obavljaju, te obveznici fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (obuhvaćene su sve Skupine, Odjeljci i Razredi područja Oznake I NKD 2007.);
2.) 1. travnja 2013. svi poduzetnici koji kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (obuhvaćene su sve Skupine, Odjeljci i Razredi područja Oznake G NKD 2007.) te obveznici koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz čl. 18., st. 2. Zakona o porezu na dohodak (osobito samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti; samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti; samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti, te samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša);
3.) 1. srpnja 2013. za sve ostale obveznike fiskalizacije.