Select Page

Knjigovodstvene usluge:

– Kompletno knjigovodstveno praćenje poslovanja za mala i srednja poduzeća
– Knjigovodstveno praćenje poslovanja za mala i srednja poduzeća po modulima i zahtjevima korisnika
– Kompletno knjigovodstveno praćenje poslovanja za proračunske korisnike
– Obračun plaća za za mala i srednja poduzeća, te proračunske korisnike

 

Edukacija:

– Poznavanje financijskih izvješća
– Ključni pokazatelji poslovanja
– Porezni sustav RH
– Razvoj projekata – od ideje do realizacije

 

Privremeno vođenje poslovanja I projekata:

– Usluge privremenog obavljanja poslova upravljačkih funkcija u poslovanju korisnika (do 6 mjeseci)
– Usluge privremenog obavljanja poslova administrativnih funkcija u poslovanju korisnika
– Usluge upravljanja I vođenja projekata korisnika sa unaprijed definiranim rokovima izvršenja

 

Usluga financijskog kontrolinga:

– Osnovna struktura mjesečnog izvješća
– Analitička izvješća
– Financijski indikatori
– Projekcije poslovanja
– Povijesna analiza i postavljanje ključnih pokazatelja za praćenje budućeg poslovanja

 

Izrada poslovnih planova:

– Poslovni plan za mala i srednja poduzeća
– Poslovni plan i priprema za apliciranje na EU fondove