Select Page

Zašto Agencija MALA d.o.o.?


U rješavanju vaših poslovnih izazova koristimo se znanjem, sposobnosti i stručnosti našeg upravljačkog tima koji su rezultat dugogodišnjeg rada u području računovodstva i knjigovodstva te samostalnog poslovanja i uspješnog vođenja tvrtke.

Pri ostvarivanju vaših poslovnih ideja možete računati na našu najjaču prednost: znanje i iskustvo zaposlenika koje je stečeno u najširem spektru usluga na poslovima vođenja knjigovodstva, financijskog i kontroling praćenja te restrukturiranja poslovnih sustava. 

Na usluzi vam stoje naši zaposlenici koji se kontinuirano stručno usavršavaju u području svog djelovanja te unaprjeđuju svoje kompetencije. 

Klijentima želimo biti aktivna podrška i otvoren partner prepoznatljiv po vrhunskoj usluzi, neprestano težeći kontinuiranom poboljšanju.

Izračun kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Poslije izmjena Pravilnika u utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov. 2/15.)  kvota zapošljavanja osoba s invalidnošću određuje se u visini od 3% za SVE poslodavce, neovisno o NKD-u. Do navedenih izmjena Pravilnika kvota se utvrđivala...

read more

Rokovi fiskalizacije

Rokovi kada se za obveznike fiskalizacije propisuje obveza fiskalizacije jesu: 1.) 1. siječnja 2013. svi veliki i srednji poduzetnici prema odredbama Zakona o računovodstvu bez obzira na djelatnost koju obavljaju, te obveznici fiskalizacije koji, kao jednu od...

read more

Ukinut TSI-POD

Državni zavod za statistiku ukinuo je kvartalno statističko istraživanje poduzetnika i financijskih institucija. Navedena skupina poslovnih subjekata od 2013. godine i dalje nije obvezna podnositi tromjesečne statističke izvještaje na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i...

read more