bootstrap responsive templates

E-račun

Moja tvrtka šalje mali broj računa mjesečno. Koji model je za nas najpogodniji?

Za poslovne subjekte koji šalju mali broj računa izrađena je portalska aplikacija putem koje se e- računi kreiraju, potpisuju, šalju i zaprimaju pojedinačno. Jedini preduvjet za korištenje servisa e-računa putem portalske aplikacije je da poslovni subjekt ima Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili CoBranding kartici/tokenu banke sa kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji za uslugu e-Račun i pristup internetu.

Što portalska aplikacija omogućuje i kako funkcionira?

Servis omogućuje unos, potpis, slanje, ovjeru e-Računa vremenskim žigom, primanje potvrde o zaprimljenom računu, promjenu statusa računa (ovisno o likvidaciji), primitak, čuvanje i pretraživanje računa, korištenje predložaka te grafičku personalizacija računa (stavljanje loga na račun).

Rad sa portalskom aplikacijom ima sljedeći koncept:

 • dobavljač popunjava račun, potpisuje ga elektroničkim potpisom te šalje kupcu kroz sustav
 • sustav zaprima račun, provjerava potpis te prosljeđuje kupcu
 • kupac zaprima račun, prihvaća ga i plaća ili odbija
 • dobavljač zaprima potvrdu o isporuci te statusu računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen, plaćen)
 • račun se automatski arhivira (poslani/ zaprimljeni)

Da biste pristupili servisu potrebno je:

 • popuniti Pristupnicu za servis e-Račun
 • imati Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili CoBrended kartici/tokenu banke.* (pojedinačni unos ili razmjena putem datoteke)

Ako nemate certifikat, za izdavanje certifikata potrebno je:

Za rad na portalskoj aplikaciji
 • Ispuniti Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata (1 primjerak)
 • Potpisati Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte (3 primjerka)
 • Priložiti fotokopiju identifikacijskog dokumenta (osobna ili putovnica) podnositelja zahtjeva

Ako vaša tvrtka prvi put predaje zahtjev za izdavanje certifikata odnosno ako kao poslovni subjekt još uvijek niste registrirani u Fini, potrebno je uz gore navedeno predati:

 • fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje
 • Rješenje o upisu u nadležni registar

Adresa

Ul. Vjekoslava Klaića 27,
10000 Zagreb 


Kontakt

Email: ured@agencijamala.hr

Links

Porezna uprava

Uprava

Upravljačku strukturu čine četiri osobe, ujedno i članice Društva, odnosno četiri partnerice od kojih svaka zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Osobe ovlaštene za zastupanje Agencija MALA d.o.o. su: Adriana Molnar, Ariana Deranja, Larisa Vuk te Marica Dusper