site builder

Zašto Agencija MALA d.o.o.?


U rješavanju vaših poslovnih izazova koristimo se znanjem, sposobnosti i stručnosti našeg upravljačkog tima koji su rezultat dugogodišnjeg rada u području računovodstva i knjigovodstva te samostalnog poslovanja i uspješnog vođenja tvrtke.

Pri ostvarivanju vaših poslovnih ideja možete računati na našu najjaču prednost: znanje i iskustvo zaposlenika koje je stečeno u najširem spektru usluga na poslovima vođenja knjigovodstva, financijskog i kontroling praćenja te restrukturiranja poslovnih sustava.

Na usluzi vam stoje naši zaposlenici koji se kontinuirano stručno usavršavaju u području svog djelovanja te unaprjeđuju svoje kompetencije.

Klijentima želimo biti aktivna podrška i otvoren partner prepoznatljiv po vrhunskoj usluzi, neprestano težeći kontinuiranom poboljšanju.

Mobirise

ESIF financijski instrumenti

Agencija mala d.o.o. u suradnji sa HAMAG BICRO kroz program “ESIF financijski instrumenti” financirala je ulaganje u informatizaciju svog poslovanja te opremanje prostora za adekvatno arhiviranje trajne dokumentacije.

Novi neoporezivi primitci radnika

U Narodnim novinama br. 80/19. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. rujna 2019. godine. Pravilnikom se povećava visina dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu s...

E-račun

Moja tvrtka šalje mali broj računa mjesečno. Koji model je za nas najpogodniji? Za poslovne subjekte koji šalju mali broj računa izrađena je portalska aplikacija putem koje se e- računi kreiraju, potpisuju, šalju i zaprimaju pojedinačno. Jedini preduvjet za korištenje...

Obavijest o registru stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima. Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine...

Ostala primanja iz radnog odnosa izuzeta od ovrhe

Na zaštićeni račun mogu se uplatiti isključivo primanja koja su po zakonu izuzeta od ovrhe („numerus clausus“). Od ostalih primanja (tzv. materijalnih prava) u radnom odnosu, koja se ne smatraju plaćom, od ovrhe su temeljem čl. 172. OZ-a izuzeta sljedeća primanja:...

Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2019.

Državni zavod za statistiku, svojom Objavom (Nar. nov., br. 98/18.), na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se u...

Adresa

Ul. Vjekoslava Klaića 27,
10000 Zagreb 


Kontakt

Email: ured@agencijamala.hr

Links

Porezna uprava

Uprava

Upravljačku strukturu čine četiri osobe, ujedno i članice Društva, odnosno četiri partnerice od kojih svaka zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Osobe ovlaštene za zastupanje Agencija MALA d.o.o. su: Adriana Molnar, Ariana Deranja, Larisa Vuk te Marica Dusper