css templates

Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2019.

Državni zavod za statistiku, svojom Objavom (Nar. nov., br. 98/18.), na temelju Ovršnog zakona (dalje: OZ), svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se u kontekstu ovrhe na plaći primjenjuje u slijedećoj kalendarskoj godini, što je sada učinjeno i za 2019. godinu.

Tako, u 2019. godini spomenuta prosječna neto-plaća iznosi 6.237,00 kn.

Neto plaća radnika je jednaka ili veća od 6.237,00 kn, u ovom slučaju od ovrhe je izuzet sljedeći dio plaće:

  • 1.559,25 kn ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta (1/4 od 6.237,00 kn)
  • 3.118,50 kn ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja (1/2 od 6.237,00 kn)
  • 4.158,00 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina (2/3 od 6.237,00 kn).

Neto plaća radnika je manja od 6.237,00 kn, u ovom slučaju od ovrhe je izuzet sljedeći dio plaće:

  • 1/4 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta
  • 1/2 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
  • 3/4 neto plaće ovršenika, ali ne više od 4.158,00 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina.

Adresa

Ul. Vjekoslava Klaića 27,
10000 Zagreb 


Kontakt

Email: ured@agencijamala.hr

Links

Porezna uprava

Uprava

Upravljačku strukturu čine četiri osobe, ujedno i članice Društva, odnosno četiri partnerice od kojih svaka zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Osobe ovlaštene za zastupanje Agencija MALA d.o.o. su: Adriana Molnar, Ariana Deranja, Larisa Vuk te Marica Dusper